จากประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี “STRONGMAN เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องผลิตน้ำแข็งรายแรก ของประเทศไทย ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการที่ใส่ใจในความต้องการของลูกค้า ผสานกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เครื่องผลิตน้ำแข็ง “STRONGMAN” ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการ และผู้บริโภคตลอดมา

ประวัติการก่อตั้งบริษัท

 ปี พ.ศ. 2515    บริษัท วี.แอล.เครื่องเย็น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นมาภายใต้ร้านที่ชื่อว่า วี.แอล. เซอร์วิส ดำเนินการโดย นางวิไล  สุธนาภรณ์ ซึ่งในขณะนั้นเป็นเจ้าของคนเดียว สถานที่ตั้งของกิจการเป็นตึกแถวขนาด 1 ห้องแถว อยู่เชิงสะพานซังฮี้ (ฝั่งธนบุรี) เปิดจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำแข็ง ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง ตลอดจนเครื่องไฟฟ้าทุกชนิด ทั้งเงินสดและเงินผ่อน

 

ปี พ.ศ. 2517 – 2518  ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ จากร้าน วี.แอล.เซอร์วิส เป็น หจก.วี.แอล.เครื่องเย็น ขยายกิจการโดยจัดตั้งโรงงานผลิตเครื่องผลิตน้ำแข็งยูนิตทั่วประเทศ  จำหน่ายเครื่องผลิตน้ำแข็ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า “STRONGMAN” อันเป็นเครื่องผลิตน้ำแข็งยี่ห้อแรกที่สามารถผลิตขึ้นในประเทศไทยและได้เปิดกิจการ โรงน้ำแข็งยูนิตขึ้น (เป็นเจ้าแรกของประเทศไทย) ในย่านบางพลัด ดำเนินการขายส่งและปลีกน้ำแข็งยูนิตภายใต้ตรายี่ห้อว่า “น้ำแข็ง VL” และตรา ”หมีแพนด้า”

 

ปี พ.ศ. 2526  ได้ปรับเปลี่ยนชื่อกิจการจาก หจก.วี.แอล.เครื่องเย็น มาเป็น บริษัท วี.แอล.สตรองแมน จำกัด และ บริษัท วี. แอล. เครื่องเย็น(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อรองรับการขยายตัวของลูกค้าและตลาด เนื่องจากการผลิตและจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำแข็งได้เติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วไปเป็นวงกว้าง คุณวิไล สุธนาภรณ์ จึงได้ตัดสินใจขายกิจการร้านขายเครื่องไฟฟ้า  และโรงน้ำแข็งกับลูกค้าเราเอง  จากนั้นได้เริ่มดำเนินการขยายภาคการผลิตและจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำแข็งไปทั่วประเทศภาย ใต้ยี่ห้อ “STRONGMAN”  ขยายงานด้านการผลิตโดยขยายโรงงานมาตั้งที่ ถนนลาดปลาเค้า

 

ปี พ.ศ. 2540    ในขณะนั้น ประเทศไทยเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเศรษฐกิจซบเซา ประชาชนตกงานจำนวนมาก ทางบริษัทฯ ได้คิดวิธีที่จะช่วยเหลือสังคมประชาชน ทางบริษัทได้มีความคิดที่จะผลิตเครื่องทำนำแข็งเพื่อจำหน่ายในเขตชุมชนต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีเยี่ยม จนสินค้าเราได้รับรางวัล สินค้าไทยดีเด่นประจำปี 2540 (CONSUMER’S CHOICE AWARD 1997)

 

ปี พ.ศ. 2541 – 2556  บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆควบคู่ไปกับการขยายกำลังการผลิตและ การตลาด  เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นและต่อเนื่อง  จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งทางภาครัฐ เอกชนและต่างประเทศ  โดยบริษัทฯได้
– จดทะเบียนบริษัทฯขึ้นเป็นผู้ส่งออกเครื่องผลิตน้ำแข็งกับกรมการส่งออก ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ
– บริการรับประกันเครื่องฯ หลังจากหมดประกัน
– บริการให้เช่าเครื่องผลิตน้ำแข็งแบบระยะสั้นและระยะยาว
– กิจกรรม 5 ส. เพื่อให้ระบบงานดำเนินไปอย่างมีคุณภาพ
– ได้รับการรับรองระบบบริหาร ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ISO 9001 จาก UKAS  โดย  Bureau Veritas Certification ( Thailand ) Ltd.
– เข้าร่วมเป็นสมาชิก สสว. (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
– เข้าร่วมเป็นสมาชิก สสท. ( สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย –   ญี่ปุ่น )), Business Matching “กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องผลิตน้ำแข็ง”  เพื่อติดตามความรู้ ข่าวสาร , การอบรมสัมมนา เพื่อการปรับปรุงบุคลากรและคุณภาพในทุกๆด้านของบริษัทฯ
– อีกหนึ่งความภูมิใจของ “STRONGMAN” ที่มีตราสัญลักษณ์ TTM (Thailand Trusted Mark) ไว้บนตัวสินค้า  เพื่อยืนยันได้ว่า “STRONGMAN” เป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและบริการที่ดีเยี่ยม  โดยผ่านการคัดเลือกและตรวจสอบเป็นอย่างดีจากกรมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกบริโภคสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงได้อย่างถูกต้อง

 

ทีมงานของเรา

 

 

สาส์นจากผู้บริหาร

จากจุดเริ่มต้นของ STRONGMAN เมื่อกว่า 40 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยยังต้องนำเข้าเครื่องผลิตน้ำแข็งจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาสูงมาก อีกทั้งอะไหล่ อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ความเย็นต่างๆ ก็นำเข้าอย่างจำกัด ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านนี้

ดิฉัน วิไล  สุธนาภรณ์ และทีมงาน มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ จริงใจที่จะพัฒนา เปลี่ยนแปลงการผลิตและการบริการ ของเราให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ  ด้วยความใส่ใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

“เราพร้อมที่จะเคียงข้างท่าน และอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป”