STRONGMAN ดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปีแล้ว มีความเชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด และเป็นหัวใจที่สำคัญสู่ความสำเร็จทุกประการขององค์กร
 

 

เรามุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน  และเมื่อท่านเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมงานของเราแล้ว เราจะทำหน้าที่ให้ความรู้ มอบหมายงานและประสบการณ์ต่าง  ๆ   เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพให้กับท่านตลอดจนเป็นคนที่มีคุณค่าทางสังคมของประเทศด้วย

 

ตำแหน่งรับสมัครงาน เพื่อรองรับการขยายงานใน 1-3 ปี

1.  พนักงานประชาสัมพันธ์จำนวน 1 ตำแหน่ง
–  วุฒิ  ม.3, ปวช, ปวส, ชาย/หญิง อายุ 18-28 ปี
2.  พนักงานบัญชี / ธุรการจำนวน 2 ตำแหน่ง
–  วุฒิ ม.3, ปวช, ปวส, ชายหญิง อายุ 18-35 ปี
3.  ผู้ช่วยช่าง
–  วุฒิ ป.6 – ป.ตรี ชาย อายุ 18-35 ปี
4.  ช่างเทคนิค / ช่างไฟฟ้า
–  วุฒิ ม.3 – ป.ตรี ชาย อายุ 18-35 ปี
5.  ผู้จัดการเขต
–  วุฒิ ม.3 – ป.โท ชาย/หญิง อายุ 25-45 ปี
 

ผลประโยชน์ตอบแทน

– เงินเดือน / เบี้ยเลี้ยง / เบี้ยขยัน
– ค่าคอม / ค่าตำแหน่ง
– เครื่องแบบบริษัท ทุนการศึกษาของตนเอง / บุตร
– โบนัส / รางวัลพิเศษ
 

ติดต่อสมัครงาน

แผนกบุคคล     บริษัท วี.แอล. เครื่องเย็น (ประเทศไทย) จำกัด
464,466 ถนน ลาดปลาเค้า แขวง จรเข้บัว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพ 10230
โทร. 0 2940 3888
Email : vl.salesandservices@gmail.com