ผลิต / จำหน่าย / เช่า

ผลิตและจำหน่ายเครื่องผลิตน้ำแข็งทั้งในและต่างประเทศ
–  น้ำแข็งยูนิต ก้อนใหญ่
–  น้ำแข็งยูนิต ก้อนเล็ก
–  น้ำแข็งเกล็ด
–  น้ำแข็งก้อนสี่เหลี่ยม

 

บริการเช่าเครื่องทำน้ำแข็ง

–  ระยะสั้น
–  ระยะยาว

 

บริการหลังการขาย

ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ประทับใจ ผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนทำให้เครื่องผลิตน้ำแข็ง STRONGMAN เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการหลายภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานราชการ เอกชน สมาคม สโมสร ค้าปลีกและค้าส่ง ผลิตน้ำแข็งเพื่อจำหน่าย ภัตตาคาร ร้านอาหาร ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมและบริการขนาดใหญ่มากกว่า 10,000 ราย ซึ่งเราถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างมาก ในการดำเนินธุรกิจของเรา สามารถแบ่งการบริการออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1.  การให้บริการแนวป้องกัน
หลังจากการติดตั้งเครื่องไปแล้ว เราจะเข้าไปดูแล ตรวจเช็คสภาพการทำงานของเครื่อง รวมถึงการเป่าล้าง ทำความสะอาดและเปลี่ยนอะไหล่บางตัวที่ใกล้หมดอายุ เพื่อให้การทำงานของเครื่องดำเนินไปด้วยดีไม่ติดขัด

2.  การให้บริการซ่อมฉุกเฉิน
คือการให้บริการเนื่องจากเครื่องเสียขัดข้อง โดยแบ่งตามเขตดังนี้
–  การให้บริการในเขต กรุงเทพ-ปริมณฑล  เข้าบริการภายใน 6- 24 ชม.
–  การให้บริการในเขต ต่างจังหวัด จะเข้าบริการภายใน 48 ชม.

3.  การรับประกัน
หลังจากที่เครื่องหมดสัญญาประกันกับบริษัทแล้ว ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ที่จะขอต่อประกันเครื่องกับบริษัทในปีถัดไปได้ โดยมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดและคุ้มค่า พร้อมทั้งสามารถควบคุมเวลาและค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน
การรับประกันเครื่องบริษัทจะเข้าไปดูแลเครื่องให้กับท่าน โดยครอบคลุมการให้บริการทั้งแบบแนวเชิงป้องกัน (PM) และการซ่อมฉุกเฉิน

 

รับซ่อมเครื่องผลิตน้ำแข็ง ทุกยี่ห้อ

ถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ “STRONGMAN” หากท่านมีปัญหาในเรื่อง เครื่องที่เสียอยู่ไม่มีอะไหล่ ค่าซ่อมแพงหรือแม้กระทั่ง ปัญหาการบริการ เรายินดีให้บริการท่านเสมอ โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่
แผนกบริการของเรา 02 940 3888 หรือ  HOTLINE 081-633-9379

 

ให้คำปรึกษาวางแผนการผลิตน้ำและน้ำแข็งเพื่อจำหน่าย

เนื่องจากเราดำเนินธุรกิจมากกว่า  40  ปี  มีความเชี่ยวชาญเรื่องน้ำและน้ำแข็งเป็นอย่างดี หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการทำน้ำ, น้ำแข็งเพื่อจำหน่าย เรามีวิธีให้ท่านประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงานที่ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักสากล